ZAMAN’ lama Yönetimi

 

Zaman, aslında herkes için eşittir, diğer bir ifadeyle herkes için günde 24, haftada 168 saat vardır. Ancak benzer koşullarda yaşayan ve çalışanların üretimleri bireysel yeteneklerden de kaynaklanan farklılıklar gösterir. Bu farkı yaratan etkenlerden biri de zamanın nasıl kullanıldığıdır. Zaman yönetimi, zamanı akılcı kullanarak daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Günümüz koşullarında gündelik yaşamın gereklerini yerine getirmek zamana karşı gerçekleştirilen bir uğraş halini almıştır. Bu yüzden zamanı iyi değerlendirmeyi öğrenmek herkes için stresi azaltacak, yararlı bir beceridir.

Amaç: Katılımcıların, öğrencilik, iş ve özel yaşamlarında zamanı daha etkili ve verimli kullanabilmeleri için  planlanan bu eğitimle;  kişilere,  zaman ve yaşam yönetimine ilişkin sorunları paylaşılan çeşitli tekniklerle çözebilme becerileri kazandırılmak istenmektedir.

 
İçerik

 

Zaman nedir?

Zamanı Yönetmek

Zaman Neden Boşa Harcanır?

Zaman Hırsızları

Hedefler

Hayaller

Direnç Alanları

Öncelikler Stratejisi

Zaman Envanteri

Zaman Tuzakları ve Kurtulmanın Yolları

Zaman Günlüğü

 

 

Süre                     : 1 gün (7 saat)

Katılımcı Profili   : Tüm çalışanlar

Katılımcı Sayısı    : 10-25 kişi