Toplantı Yönetimi

 

Amaç: Zamanı iyi kullanmayı öğrenen bireylerin oluşturduğu takımın gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında yapılacak toplantıların daha iyi yönetilebilmeleri için tasarlanan bu programda, toplantılar sırasında kullanılan yöntemler sorgulanarak özellikle gelişen teknoloji paralelinde, aynı anda farklı mekanlarda bulunan katılımcılarla bile gerçekleştirilebilecek toplantı çözüm öneri ve tekniklerinin paylaşıldığı bir ortak platform oluşturulması hedeflenmektedir.

 

İçerik

Genel

Toplantıların İşletmelerdeki Stratejik Önemi

Toplantıların Amaçları ve Türleri

Toplantıların Gerekliliği

Teknolojiden Yararlanma

Toplantı Öncesi

Toplantı Şeklinin Belirlenmesi

Gündemin Belirlenmesi

Toplantı Sonunda Elde Edilmesi Gereken Sonuçların Önceden Belirlenmesi

Katılımcıların Seçimi

Toplantı Süresi, Mekânı, Ortamın Hazırlanması ve Görsel Araçların           Belirlenmesi

Toplantı Yöneticisi

Etkili Toplantı Yönetimi Teknikleri

Zor Katılımcılarla Başetme Teknikleri

Toplantılarda Olası Senaryolar

Toplantı Sonrası

Toplantı Raporlarının Hazırlanması

Toplantı Raporlarının Dağıtımı ve Geri Besleme

 

Süre                     : 1 gün (7 saat)

Katılımcı Profili   : Üst ve orta düzey yöneticiler, proje sorumluları

Katılımcı Sayısı    : max. 20 kişi