İletişim Becerileri

 

İletişim, bir amacı gerçekleştirmek için bilgi sağlamak ve bu bilgi, duygu, gereksinim, niyet ve düşüncelerin, yazı, işaret, konuşma, mimik ve hareketler aracılığıyla sesli, sessiz ya da yazılı olarak aktarıldığı bir süreçtir. Bu sürecin bileşenleri kaynak, mesaj, içerik ve alıcı olarak tanımlanabilir.

 

Amaç: Bireylerin ya da kurum çalışanlarının iletişim becerilerini geliştirmeleri yoluyla kendilerini ifade edebilme ve karşılarındakini anlayabilme davranışları kazandırılarak, yaşam kalitelerini artırma. Kurum içerisinde, müşterilerle ve özel yaşantılarında  sağlıklı iletişim kuran motive çalışanlarla üstün hizmet verebilme ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmektir.

 

İçerik

İletişim Kavramı

İletişim Süreci

İletişim Türleri

İletişimde Alanlar

Kişisel İmaj

Kurumsal İmaj

Beden Dili                       

Empati

İletişimde Dinleme

Telefonda İletişim

İletişimi Engelleyen Faktörler

Algı

Algıda Seçicilik

Kurum İçi İletişim

Formal İletişim

Informal İletişim

 

Süre                       : 1 gün (7 saat)

Katılımcı Profili    : Genel katılıma açık

Katılımcı Sayısı    : max. 20 kişi